ДКЦ 2гр.Плевен

ДКЦ2 град Плевен

Профил на купувача
Протоколи на комисиите


Публикувано на 11.03.2015г

document Протокол на комисията за раглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка за доставка на рециклирани рентгенови уредби за рентгеноскопия и рентгенография за нуждите на ДКЦ II-Плевен ЕООД за 2015г. Импортен номер 9039055/19.02.2015г

Публикувано на 12.03.2015г

document Протокол на комисията за раглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на ДКЦ II-Плевен ЕООД за 2015г. Импортен номер 9038972/17.02.2015г

Публикувано на 09.06.2015г

document Протокол на комисията за раглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА СЛЕДНИТЕ АПАРАТИ: "INTEGRA 400 PLUS", "ISE BP9180","ELECSYS 2010","SEDISISTEM", "MEDONIC M", "MIKROS", "DUSH DIAGNOSTICS DCA-2" и "BIOSEN C" във връзка с решение на управителя N230/28.04.2015г. Част първа

Публикувано на 16.06.2015г

document Протокол на комисията за раглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА СЛЕДНИТЕ АПАРАТИ: "INTEGRA 400 PLUS", "ISE BP9180","ELECSYS 2010","SEDISISTEM", "MEDONIC M", "MIKROS", "DUSH DIAGNOSTICS DCA-2" и "BIOSEN C" във връзка с решение на управителя N230/28.04.2015г. Част втора

document Уведомително писмо

Публикувано на 07.07.2015г

document Протокол на комисията за раглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА СЛЕДНИТЕ АПАРАТИ: "INTEGRA 400 PLUS", "ISE BP9180","ELECSYS 2010","SEDISISTEM", "MEDONIC M", "MIKROS", "DUSH DIAGNOSTICS DCA-2" и "BIOSEN C" във връзка с решение на управителя N230/28.04.2015г. Част трета

document Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА СЛЕДНИТЕ АПАРАТИ: "INTEGRA 400 PLUS", "ISE BP9180","ELECSYS 2010","SEDISISTEM", "MEDONIC M", "MIKROS", "DUSH DIAGNOSTICS DCA-2" и "BIOSEN C" във връзка с решение на управителя N230/28.04.2015г.

Публикувано на 17.06.2015г

document Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферта за обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ", във връзка с решение на управителя N251/08.05.2015г.Част първа

Публикувано на 25.06.2015г

document Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферта за обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ", във връзка с решение на управителя N251/08.05.2015г.Част втора

document Уведомително писмо

Публикувано на 15.07.2015г

document Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферта за обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ", във връзка с решение на управителя N251/08.05.2015г.Част трета

document Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ", във връзка с решение на управителя N251/08.05.2015г.

Работно време:

  • Понеделник: 7:30 - 21:00
  • Вторник: 7:30 - 21:00
  • Сряда: 7:30 - 21:00
  • Четвъртък: 7:30 - 21:00
  • Петък: 7:30 - 21:00
  • Събота: 7:30 - 16:00
  • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com