ДКЦ 2гр.Плевен

За нас

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ПЛЕВЕН” ЕООД

за нас
Успешният модел в здравеопазването!
 • Едно от най-големите лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
 • Предлага всички видове медицински услуги по всички специалности
 • Разполага с лаборатории, работещи с най- модерната техника и качество
 • Функционират 3 операционни зали и стационар с перфектни условия
 • Всякаква профилактична и промотивна дейност за индивидуални пациенти и фирми
 • Сключени договори с доброволни осигурителни фондове

Работно време:

 • Понеделник: 7:30 - 21:00
 • Вторник: 7:30 - 21:00
 • Сряда: 7:30 - 21:00
 • Четвъртък: 7:30 - 21:00
 • Петък: 7:30 - 21:00
 • Събота: 7:30 - 16:00
 • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: dkc2@mail.bg