ДКЦ 2гр.Плевен

За нас

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ПЛЕВЕН” ЕООД

за нас
Успешният модел в здравеопазването!
  • Едно от най-големите лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
  • Предлага всички видове медицински услуги по всички специалности
  • Разполага с лаборатории, работещи с най- модерната техника и качество
  • Функционират 3 операционни зали и стационар с перфектни условия
  • Всякаква профилактична и промотивна дейност за индивидуални пациенти и фирми
  • Сключени договори с доброволни осигурителни фондове

Стратегия за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията