ДКЦ 2гр.Плевен

Контакти

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ПЛЕВЕН” ЕООД
Успешният модел в здравеопазването!

5800 гр.ПЛЕВЕН, ул. “Сан Стефано” № 1
Fax:064/ 80-70-01 и тел: 064/ 888-212
РЕГИСТРАТУРА - 064/823 111, 064/888 211, 064/888 212Работно време:

  • Понеделник: 7:30 - 21:00
  • Вторник: 7:30 - 21:00
  • Сряда: 7:30 - 21:00
  • Четвъртък: 7:30 - 21:00
  • Петък: 7:30 - 21:00
  • Събота: 7:30 - 16:00
  • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com