ДКЦ 2гр.Плевен

ДКЦ2 град Плевен

Профил на купувача
Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП


document ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Работно време:

  • Понеделник: 7:30 - 21:00
  • Вторник: 7:30 - 21:00
  • Сряда: 7:30 - 21:00
  • Четвъртък: 7:30 - 21:00
  • Петък: 7:30 - 21:00
  • Събота: 7:30 - 16:00
  • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com