ДКЦ 2гр.Плевен

ДКЦ2 град Плевен

Профил на купувача
Информация за плащания по договори за обществени поръчки


Плащания по договори сключени преди 01.10.2014год.

document Плащания през месец януари 2015г.
document Плащания през месец февруари 2015г.
document Плащания през месец март 2015г.
document Плащания през месец април 2015г.
document Плащания през месец май 2015г.
document Плащания през месец юни 2015г.


Плащания по договори сключени след 01.10.2014год.

document Плащанe по договор за "Отпечатване и доставка на ваучери". Публикуван на 21.03.2015г

Работно време:

  • Понеделник: 7:30 - 21:00
  • Вторник: 7:30 - 21:00
  • Сряда: 7:30 - 21:00
  • Четвъртък: 7:30 - 21:00
  • Петък: 7:30 - 21:00
  • Събота: 7:30 - 16:00
  • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com