ДКЦ 2гр.Плевен

Услуги

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ


 • 064/888 218
 • Д-р Светлана Пачкова; л-ти Косева, Кутева-Петкова и Трифонов
 • Микробиологични и серологични изследвания на клинични материали с диагностична и профилактична цел.
 • Работи с НЗОК и на платен прием:
 • Цени за свободен прием:
  Микробиологично изследване на урина – 10лв.
  Антибиограма на урина – 8лв.
  Микробиологично изследване на гърлен секрет – 10лв.
  Антибиограма на гърлен секрет – 6лв.
  Микробиологично изследване на носен секрет – 10лв.
  Антибиограма на носен секрет – 6лв.
  Микробиологично изследване на език – 10лв.
  Антибиограма на език – 6лв.
  Микробиологично изследване на храчка – 14лв.
  Антибиограма на храчка – 8лв.
  Микробиологично изследване на ушен секрет – 14лв.
  Антибиограма на ушен секрет – 8лв.
  Микробиологично изследване на очен секрет – 14лв.
  Антибиограма на очен секрет – 8лв.
  Микробиологично изследване на ранев секрет – 14лв.
  Антибиограма на ранев секрет – 8лв.
  Микробиологично изследване на влагалищен секрет или glans penis – 14лв.
  Антибиограма на влагалищен секрет или glans penis – 8лв.
  Микробиологично изследване на еякулат – 17лв.
  Антибиограма на еякулат – 8лв.
  Микробиологично изследване на уретрален секрет – 17лв.
  Антибиограма на уретрален секрет – 8лв.
  Микробиологично изследване на простатен секрет – 17лв.
  Антибиограма на простатен секрет – 8лв.
  Микробиологично изследване на цервикален секрет – 17лв.
  Антибиограма на цервикален секрет – 8лв.
  Микробиологично изследване на фецес – 8лв.
  Антибиограма на фецес – 8лв.
  Изследване за микотични агенти – 7лв.
  Изготвяне на микограма – 5лв.
  Серологични изследвания:
  AST (антистрептолизонов титър) – 8лв.
  RF (ревматоиден фактор) – 8лв.
  ELISA на C.trachomatis (IgA+IgG) – 22лв. (хламидиална инфекция)
  ELISA на C.trachomatis IgA - 15,00лв. (нова инфекция)
  ELISA на C.trachomatis IgG - 15,00лв. (стара инфекция)
  ELISA на B.burgdorferi (IgM+IgG) (лаймска болест) – 22лв.
  ELISA на B.burgdorferi (IgM+IgG) (всяко следващо изследване) – 11лв.
  Консултация с микробиолог /включва микробиологично изследване по преценка на специалиста/ - 35,00лв.
 • Лабораторията е включена в националната система за външен контрол на качеството.

 • Телефон за връзка и работно време в делнични дни: 064/888-218, 07:00-19:00ч

Работно време:

 • Понеделник: 7:30 - 21:00
 • Вторник: 7:30 - 21:00
 • Сряда: 7:30 - 21:00
 • Четвъртък: 7:30 - 21:00
 • Петък: 7:30 - 21:00
 • Събота: 7:30 - 16:00
 • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com