ДКЦ 2гр.Плевен

Услуги

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


 • 064/888 224
 • д-р Невена Костова
 • Цени за свободен прием:
  Венозно вземане на кръв с вакутейнери - 2,00
  Хематологични и цитологични изследвания:
  Кръвна картина – 8 показателя - 5,00
  Диференциално броене на лефкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв – микроскопско изследване - 4,00
  СУЕ - 2,00
  Ретикулоцити - 4,00
  Кръвосъсирване и фибринолиза:
  Време на кървене - 2,00
  Време на съсирване - 2,00
  Пресяващи тестове – протромбиново време, парциално тромбопластиново време (АРТТ), тромбиново време - за всеки показател - 4,00
  Фибриноген - 3,00
  Изследване на урината:
  Химично изследване с течни реактиви (рН, специфично тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв) - за всеки показател - 1,00
  Химично изследване на урина със сухи тестове (рН, специфично тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, левкоцити, нитрити, аскорбинова киселина, ацетон ) - за всеки показател - 1,00
  комплексно - 4,00
  Седимент - 3,00
  Камерно броене на формени елементи - 3,00
  Клиникохимични изследвания и имунологични изследвания
  Субстрати:
  глюкоза - 3,00
  креатинин - 3,00
  урея - 3,00
  билирубин (общ и директен) - 3,00
  пикочна киселина - 3,00
  холестерол - 3,00
  триглицериди – за всеки показател - 3,00
  HDL-C - 4,00
  Ензими:
  ASAT, ALAT, KK, ГГТП, АФ, GGT – за всеки показател - 3,00
  Алфа-амилаза - 4,00
  КК- МВ фракция - 5,00
  Белтъци – албумин, общ белтък – за всеки показател - 3,00
  Електролити:
  натрий, калий, калций – за всеки показател - 3,00
  фосфор– за всеки показател - 3,00
  Желязо и ЖСК – за всеки показател - 4,00
  Функционално изследване с орално натоварване – ОГТТ / КЗП - 10,00
  Окултни кръвоизливи - 3,00
  Гликиран хемоглобин - 20,00
  СRP - 10,00
  Микроалбуминурия - 10,00
  Хеликобактер пилури - 15,00
  Хормони:
  Тироидни /TSH, FT 4, FT3, A-TПО - МАТ/ – за всеки - 15,00
  Полови /FSH, LH, G2, PROLACTIN, PROGESTERON, TESTOSTERON/ - за всеки - 15,00
  Кортизол - 17,00
  Туморни маркери /PSA, CA 125, CA- 15-3/ – за всеки - 15,00
 • Всички изследвания се извършват с модерни автоматични апарати с гарантирано качество и бързина.
 • ЛАБОРАТОРИЯТА Е ВКЛЮЧЕНА В НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО.

Работно време:

 • Понеделник: 7:30 - 21:00
 • Вторник: 7:30 - 21:00
 • Сряда: 7:30 - 21:00
 • Четвъртък: 7:30 - 21:00
 • Петък: 7:30 - 21:00
 • Събота: 7:30 - 16:00
 • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com